Hospodářská soutěž

Při pokládání prvního základního kamene firemní struktury na stále ještě poněkud nepředvídatelném trhu, klienti Wilsons minimalizovali riziko tím, že angažovali tým již v počátečních stádiích rozhodovacího procesu.

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí je jasná strategie často klíčem k úspěšnému podnikání.

Služby Wilsons v oblasti hospodářské soutěže pokrývají vše od poradenství v souvislosti s vyšetřováním dominantních kartelů a souvisejících praktik v rámci legislativy EU i národní legislativy, až po právní služby ve vztahu ke komplexním regulatorním otázkám, státní podpoře, fúzím, které vyžadují souhlas více úřadů, designu výrobků a distribuční struktury. Klienti, kteří chtějí minimalizovat rizika, jimž jsou vystaveni na dnešních těžko předvídatelných trzích, angažují Wilsons v počátečních stádiích rozhodovacích procesů, ať už jako prevence nebo ve chvíli, kdy už musí řešit nastalé problémy.
Wilsons nabízí bezkonkurenční tým odborníků, kteří provedli čelní mezinárodní i národní korporace situacemi, které mají dopad na F&B, finance, pojišťovnictví, farmaceutický a petrochemický průmysl, veřejné služby, energetiku, telekomunikace, dopravu a další silně regulovaná odvětví.

Tým pravidelně radí dominantním společnostem v regionu ohledně jejich globálních konkurenčních a regulatorních strategií, a stará se o to, aby bylo jejich podnikání v souladu se zákonem, a jeho úspěchy v této oblasti jsou důkazem hluboké znalosti této komplikované a neustále se měnící oblasti.

Klienti v této oblasti:

  • Carlyle
  • Generali
  • Kofola
  • ČMSS
  • Penam