Rozhodování a řešení sporů

Tým Wilsons vychází vstříc potřebám svých klientů při řešení jejich sporů. Bez ohledu na to, zda Wilsons representuje klienta v rámci předžalobních jednáních nebo v jakékoli fázi soudního či rozhodčího řízení, vždy se zaměřují na efektivní řešení sporu ve prospěch klienta a bez zbytečných nákladů.

Úspěch klienta je prioritou Wilsons. V soudní síni i mimo ni.

Zkušenosti a porozumění byznysu našich klientů jsou klíčem k dosažení cíle. Naši advokáti mají zkušenosti i hluboké znalosti specifických záležitostí v různých oborech, díky kterým dokáží zvolit nejvhodnější prostředky a procesní strategie, které jim umožní maximalizovat komerční úspěch klienta. Toto unikátní spojení jim umožňuje komplexním způsobem předvídat možná rizika v oblasti legislativy, obchodu i reputace, a maximálně posílit pozici klienta při jakémkoliv jednání.

Naši advokáti mají bohaté zkušenosti ze soudních síní, ať už na straně žalovaných či žalobců, ve všech podobách obchodních sporů. Dokáží řešit složité případy a zastupovat své klienty na specializovaných fórech včetně mezinárodních arbitráží a soudů, včetně Evropského soudu pro lidská práva. Disponujeme také rozsáhlými zkušenostmi v oblasti alternativních řešení sporů a strategických narovnání.