Naši lidé

Tomáš Kren

Tomáš je advokátem v bankovním a finančním týmu Wilsons. Tomáš získával zkušenosti během práce pro přední mezinárodní i české právní firmy v Praze se zaměřením na rozmanité bankovní a finanční transakce, jak přeshraniční, tak domácí a na kapitálové trhy, když se podílel na několika emisích dluhopisů a radil v souvislosti se změnami regulace kapitálových trhů. Tomáš také pomáhal různým finančním institucím a korporacím s nejrůznějšími právními a korporátními záležitostmi, včetně centralizace korporátního financování a vytváření struktur na získávání finančních zdrojů pro prominentní českou holdingovou společnost, transformace české kampeličky v banku a založení úvěrové platformy P2P.

Tomáš má cenné zkušenosti s korporátními a nemovitostními due dilligence a s akvizicemi a kromě svojí obvyklé práce na smlouvách o financování také pravidelně radí klientům s akvizicemi developerských pozemků.

Tomáš mluví plynně česky a anglicky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 228
Mobil: +420 739 108 401
E-mail: tomas.kren@wilsonscee.com