top of page
Screenshot 2023-06-07 at 13.03.56.png

Martina Krákorová

 

T: +420 277 779 209

M: +420 724 919 268
E: martina.krakorova@wilsonscee.com

Martina poskytuje svým klientům právní poradenství především při realitních transakcích, ať už se jedná o investiční prodeje nebo akvizice. Martina dále poskytuje právní rady v souvislosti s provozem kancelářských a retailových budov v České republice, zejména pokud jde o vyjednávání komerčních nájemních smluv. Martina také vedla mnoho nemovitostních a korporátních due diligence, včetně due diligence pro společnosti poskytující pojištění titulu. Martina má také rozsáhle a dlouholeté zkušenosti v právní oblasti developerských projektů, kdy klientům – developerům pomáhá se všemi právními otázkami v rámci realizace jejich záměru od akvizice pozemků, vyjednávání smluv o dílo, pomoc v povolovacích řízeních, přes vyjednávání nájemních smluv až po následný prodej úspěšně realizovaného projektu.

 

Martina je uznávaná především pro svoje organizační schopnosti, pečlivost, nasazení a komerční přístup k právním otázkám.

 

Martina mluví plynně česky a anglicky.

 

Do Wilsons přišla Martina v roce 2007, v okamžiku založení firmy, a partnerkou firmy se stala v roce 2018.

bottom of page