top of page

Naše služby

Pokrýváme široké spektrum služeb, každé z nich se věnuje tým erudovaných specialistů na danou oblast.

1.jpg

Nemovitosti

3.jpg

Insolvence a restrukturalizace

5.jpg

Bankovnictví a finance

6.jpg

Energetika

4.jpg

M&A

2.jpg

GDPR a ochrana osobních údajů

7.jpg

Korporátní právo

10.jpg

Duševní vlastnictví

9.jpg

Řešení sporů

8.jpg

Další

_IL_1723 Large.jpeg

Nemovitosti

Na poli nemovitostí jsme známí svou působností v rámci celého regionu střední a východní Evropy. Svou vysokou odborností, kvalifikovaností, jakož i potřebným komerčním nadhledem v oblasti nemovitostního práva a širokým záběrem souvisejících služeb jsme si v tomto segmentu trhu vydobyli přední postavení a pevné místo.

Pokrýváme všechny oblasti nemovitostního trhu, včetně akvizic, prodejů, developmentu, komerčních nájmů, joint-ventures, fúzí, financování, property managementu a dalších služeb každodenního právního poradenství. V realitním sektoru spolupracujeme se širokým spektrem klientů, kterým poskytujeme smysluplná řešení pro veškeré jejich obchodní záležitosti.

V regionu střední a východní Evropy za námi stojí rozsáhlá historie významných transakcí jak na straně kupujících, tak prodávajících. Díky tomu máme dokonalý přehled o průběhu transakcí, jakož i  o rizicích, která mohou v průběhu transakcí nastat.

Díky širokému a odbornému záběru pokrýváme našimi službami kancelářské, retailové, hotelové, logistické, rezidenční i infrastrukturní projekty.

 

Našim klientům přinášíme vysokou přidanou hodnotu. Vždy se zaměřujeme na podstatu každé transakce a nezabýváme se nepodstatnými detaily, které mohou proces komplikovat.

Bankovnictví a finance

Ve Wilsons jsme získali vynikající reputaci při poskytování právních služeb v oblasti bankovnictví a financí, které pokrývají veškeré akviziční, projektové a korporátní financování. A to jak na straně bank, tak na straně úvěrovaných subjektů.

Členové našeho bankovního a finančního týmu jsou zkušenými odborníky ve všech oblastech souvisejících s korporátním financováním, M&A a investičními trhy.

Nemovitostní a projektové financování

Radíme bankám i úvěrovaným subjektům v oblasti financování nemovitostí, energetiky a infrastrukturních projektů v České republice i dalších zemích střední a východní Evropy. Máme hluboké porozumění pro odlišné potřeby klientů z řad věřitelů i dlužníků, stejně jako znalost současných tržních standardů.

 

Na tomto poli dokážeme klientům pomoci s akvizičními, developerskými i dalšími úvěry, refinancováním stávajících syndikovaných i bilaterálních úvěrů, stejně jako s posuzováním souvisejících rizik. Financované nemovitosti zahrnují kancelářské, retailové i industriální projekty a samozřejmě také rezidenční development.

Korporátní financování

Zabýváme se celým spektrem korporátních finančních služeb, včetně M&A a projektového financování. Naše aktivity v oblasti bankovnictví a financování pokrývají institucionální i strategické investice, investiční fondy, private equity, venture kapitál, penzijní, pojišťovací a bankovní sektor, stejně jako předpisy související s financováním a cennými papíry a souvisejícím dohledem.

Fúze a akvizice (M&A)

Pomáháme firmám vytvářet strategie, přijímat a implementovat obchodní rozhodnutí a celkově je podporujeme v jejich úspěšném růstu.

Zastupujeme zahraniční i lokální společnosti napříč regionem střední a východní Evropy při všech typech transakcí, a to nejen v oblasti nemovitostí, které jsou naší primární specializací, ale např. také v automotive průmyslu, v petrochemickém průmyslu, potravinářském průmyslu atd.. Věnujeme se zakládání nových obchodních společností, realizaci akvizic a/nebo prodejů, fúzím, reorganizacím a souvisejícím finančním operacím.

Ve Wilsons si dáváme záležet na tom, abychom pronikli do oblastí, ve kterých naši klienti podnikají. Je to pro nás základní předpoklad k poskytování toho nejlepšího možného právního poradenství.

Oceňovanou předností našeho týmu, který se specializuje na M&A, je jeho schopnost zastupovat klienty v oblasti private equity stejně jako v oblasti institucionálních investic. Dlouhodobě tak poskytujeme komplexní služby investorům ve všech aspektech kapitálových transakcí, včetně:

 • Zakládání fondů

 • Strukturování transakcí, vedení a vyjednávání transakcí

 • Restrukturalizace, refinancování a souvisejících akvizic

 • Každodenní správy portfolií

 • Regulatorních aspektů

 • Plánování exitu (včetně přímých prodejů, rekapitalizace a IPO)

Korporátní právo

Ve Wilsons nabízíme odborné právní poradenství v oblasti korporátního práva, které je nezbytné pro úspěšné řízení firem a obchodních transakcí. Naše služby zahrnují širokou škálu oblastí, včetně zakládání společností, fúzí a akvizic, restrukturalizace, korporátní governance a compliance, pracovního práva a/nebo dodavatelských smluv.

 

S našimi dlouholetým zkušenostmi a odbornými znalostmi v korporátním právu jsme schopni poskytovat našim klientům, kterými jsou často podnikatelé, společnosti a investoři, ucelený a aktuální právní servis. Naším cílem je poskytnout přizpůsobené právní řešení, které odráží specifické potřeby a cíle našich klientů.

 

Naše advokátní kancelář se vyznačuje osobním přístupem ke každému klientovi, s důrazem na efektivní a transparentní komunikaci. Tímto způsobem jsme schopni nabízet komplexní a promyšlené právní strategie, které podporují dlouhodobý úspěch našich klientů v korporátní oblasti.

Naše korporátní pracovní skupina komplexně pokrývá veškeré aspekty podnikání korporátní klientely, jmenovitě:

 • Zakládání, rušení nebo likvidace obchodních společností

 • Běžné korporátní změny včetně úprav zakladatelských dokumentů, jmenování a odvolávání statutárních a jiných orgánů společnosti, změny sídel, způsobu jednání, obchodní firmy atd.

 • Zastupování na valných hromadách

 • Strukturování a realizace společných podniků (joint ventures)

 • Smlouvy mezi akcionáři/společníky (shareholders agreements)

 • Právní analýzy a due diligence

 • Spolupráce s notáři a daňovými poradci

 • Smlouvy o výkonu funkcí

 • Manažerské smlouvy

 • Další pracovně-právní agenda související s managementem společností

 • Compliance programy

Řešení sporů

Při řešení sporů našich klientů vycházíme maximálně vstříc jejich potřebám a očekáváním. Bez ohledu na to, zda zastupujeme klienta v rámci předžalobních jednání nebo v jakékoli fázi soudního či rozhodčího řízení, vždy se zaměřujeme na efektivní řešení sporu ve prospěch klienta a bez zbytečných nákladů.

Zkušenosti a porozumění byznysu našich klientů jsou klíčem k dosažení cíle. Naši advokáti mají hluboké znalosti i bohaté zkušenosti se specifickými záležitostmi v různých oborech. Díky nim dokáží zvolit ty nejvhodnější prostředky a procesní strategie umožňující maximalizovat komerční úspěch klientů. Toto unikátní spojení jim umožňuje komplexním způsobem předvídat možná právní, komerční i reputační rizika a maximálně posílit pozici klienta při jakémkoliv jednání.

Naši advokáti mají bohaté zkušenosti ze soudních síní, ať už na straně žalovaných či žalobců, ve všech podobách obchodních sporů. Dokáží řešit složité případy a zastupovat své klienty ve specializovaných arbitrážích (včetně mezinárodních) i u specializovaných soudů, včetně Evropského soudu pro lidská práva. Disponujeme také rozsáhlými zkušenostmi v oblasti alternativních a mimosoudních řešení sporů.

Insolvence a restrukturalizace

Když nastane krize, krachující firmy, dlužníci, věřitelé a obchodní partneři musí jednat rychle a rozhodně, aby zachovali hodnotu své firmy, nemovitosti nebo investice. Získají tak čas na stabilizaci a mají možnost předejít negativním dopadům insolvence. Především je potřeba vytvořit a uplatnit účinnou strategii, a to nezřídka pod časovým tlakem. Dobře víme, že to jsou situace velmi nepříjemné a citlivé. Proto jsme právě pro tyto případy vytvořili ve Wilsons tým odborníků zaměřených speciálně pro tuto oblast, ve které s využitím svých znalostí a zkušeností chráníme zájmy svých klientů.

 

Insolvenční právo je velmi formální a je vždy třeba postupovat v naprostém souladu s předpisy. Insolvenční zákon České republiky je velmi komplikovaný, takže při jeho aplikaci v běžném životě stále ještě vyvstává mnoho otázek a právníci si musí často vypomáhat i právní argumentací z obdobných situací řešených v zahraničních právních úpravách nebo obecnými právními přístupy. Klienti ocení dobře připravené právníky, kteří mají odvahu přesvědčit insolvenční soudce a správce o svém názoru.

V každé krizi se zároveň otevírá prostor pro nové příležitosti; nastávají momenty, kdy firmy lze ještě zachránit, restrukturalizovat nebo reorganizovat. Máme potřebné znalosti a zkušenosti, abychom vás dokázali provést i těmito těžkými časy. Ve Wilsons vám pomůžeme využít skryté příležitosti vaší firmy.

Náš tým odborníků naviguje klienty ve složitých situacích a poskytuje praktická řešení pro ochranu jejich zájmů. Ve složitých případech identifikujeme správný postup a poskytujeme účinnou pomoc. Zastupujeme klienty v insolvenčním řízení, včetně soudních sporů.

Energetika

Zkušenosti a odbornost jsou klíčové v odvětví, které prochází rychlými a významnými změnami. Naše advokátní kancelář se osvědčila jako významný hráč v energetickém sektoru nejen v České republice, ale i v dalších zemích, kde působíme. Naše rozsáhlé zkušenosti a hluboké porozumění energetickému průmyslu nám umožňují poskytovat expertní právní poradenství našim klientům, včetně nadnárodních energetických společností a soukromých investorů zaměřených na konvenční i obnovitelné zdroje energie.

V rámci neustále se vyvíjejícího energetického průmyslu chápeme, jak důležité je udržet krok s rychlým vývojem. Náš tým zkušených energetických právníků pravidelně sleduje vývoj v odvětví a nové trendy, abychom našim klientům poskytli aktuální a relevantní právní poradenství. Jsme proaktivní a pružní, rychle se přizpůsobujeme měnící se právní a regulační situaci energetického průmyslu.

Naše zaměření na energetický sektor nám umožnilo získat hluboké porozumění složité právní a regulační struktury, která odvětví řídí. Naše odbornost zahrnuje širokou škálu energetických otázek, jako jsou regulace trhu s elektřinou a plynem, energetická účinnost, obnovitelná energie a konvenční energie. Úspěšně jsme poradili klientům v řadě významných energetických projektů, včetně fúzí a akvizic, společných podniků, projektového financování a splnění regulačních požadavků.

 

V naší kanceláři si uvědomujeme, že každý klient je jedinečný, a proto se snažíme poskytovat individualizovaná právní řešení přizpůsobená jejich konkrétním potřebám.

GDPR a ochrana osobních údajů

Chápeme, že právní rámec ochrany osobních údajů, zejména s příchodem GDPR, může být náročný. Proto nabízíme našim klientům odborné poradenství a kooperaci v této klíčové oblasti.

 

Naše služby zahrnují komplexní audit zpracování a ochrany osobních údajů, následovaný GAP analýzou, která hodnotí shodu se standardy GDPR. Na základě analýzy zavádíme opatření pro dosažení plné shody s GDPR, včetně aktualizace dokumentace a vypracování interních směrnic.

 

Náš tým poskytuje rady pro integraci opatření do každodenní praxe a nabízíme školení zaměstnancům a vedení společností.

 

Kromě toho poskytujeme pokyny k přeshraničnímu předávání osobních údajů a pomáháme klientům navigovat v právním prostředí spojeném s přeshraničními převody, zajišťujeme soulad s GDPR. Naše důkladné porozumění GDPR nás činí ideálním partnerem pro společnosti hledající komplexní řešení v oblasti ochrany osobních údajů.

Duševní vlastnictví

Jsme si dobře vědomi toho, že v dnešním moderním světě je nezbytnou součástí jakéhokoliv byznysu též ochrana nehmotných statků představovaných duševním vlastnictvím. Dobře nastavená ochrana duševního vlastnictví je důležitá nejen z hlediska zajištění vlastního podnikatelského produktu, ale též z hlediska vstupu případného investora, který bude hledat dostatečné záruky toho, že jeho investice bude dostatečně zajištěna i v této rovině.

 

Naše advokátní kancelář se proto specializuje též na poskytování právního poradenství v oblasti průmyslového práva, zejména pokud jde o registrace ochranných známek, patentů a jiných průmyslových práv včetně zastupování před příslušnými lokálními i zahraničními úřady. Kromě toho se pravidelně zabýváme otázkami autorského práva (copyright), licenčními smlouvami a dalšími souvisejícími oblastmi, které mají řadu specifik charakteristických pro dané odvětví.

Další služby

 • ESG

 • insolvenční řízení

 • kurzy a školení pro klienty

 • monitoring legislativy

 • pracovní právo

 • právní audity a analýzy

 • správa pohledávek

 • smluvní právo

 • správní právo

 • stavební právo/řízení

 • vymáhání pohledávek

bottom of page