Poznejte nás

Wilsons je vysoce erudovaný tým českých a zahraničních právníků, který založili čtyři partneři v roce 2007 se záměrem poskytovat právní poradenství na vysoké úrovni srovnatelné s mezinárodními advokátními kancelářemi, které působí v České republice a na Slovensku, ale se znalostí lokálního prostředí a více osobním přístupem.

Advokátní koncipienti / Právní asistenti

 

Bryan Wilson

Bryan Wilson je jedním ze zakladatelů Wilsons a sídlí v pražské kanceláři. Jako právník je registrovaný ve Velké Británii a v Česku působí jako zahraniční advokát. Bryan se specializuje primárně na nemovitostní transakce a má velmi hluboké znalosti v oblasti transakčního práva v jurisdikcích jednotlivých zemí střední a východní Evropy. Podílel se také na několika hotelových transakcích včetně prodejů, akvizic, vyjednávání smluv o řízení hotelů a nájemních smluv.

Bryan se také podílel na různých typech společných podniků (retailových/kancelářský/průmyslový development) a na velkém množství transakcí v oblasti financování nemovitostí na straně bank i dlužníků. Aktivně se zapojil do několika korporátních M & A transakcí, kde zastupoval významné české klienty.

Předtím než založil Wilsons, pracoval Bryan v Cambridge pro velkou regionální firmu a později v Londýně pro Linklaters. Šest let pak pokračoval pod stejnou hlavičkou v Praze a řídil nemovitostní oddělení pro střední Evropu. Ve volném čase Bryan rád hraje golf a je nenasytným čtenářem beletrie.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 201
Mobil: +420 724 919 280
E-mail: bryan.wilson@wilsonscee.com

Martin Bendík

Martin je jedním ze zakladatelů Wilsons a pracuje v pražské kanceláři. Je vynikajícím expertem v oblasti realit, především pokud jde o řízení a strukturování prodejů a akvizic kancelářských a retailových projektů, developmentu na zelené louce i revitalizace bývalých průmyslových areálů a logistických a rezidenčních investičních projektů.

Martin je jedním ze specialistů na strukturování přeshraničních a rozsáhlých realitních transakcí. Získal značné právní zkušenosti v oblasti životního prostředí a stavebnictví, včetně souvisejících administrativních postupů, v oblasti developmentu výrobních hal a kancelářských budov a související problematiky ze stavebního práva.

Než se stal jedním ze zakladatelů Wilsons, pracoval Martin téměř deset let u přední mezinárodní právní kanceláře Linklaters.

Martin mluví česky, anglicky a francouzsky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 206
Mobil: +420 724 919 281
E-mail: martin.bendik@wilsonscee.com

Alan Španvirt

Alan je jedním ze spoluzakladatelů Wilsons a sídlí v pražské kanceláři. Specializuje se na výstavbu, prodeje a akvizice nemovitostí, environmentální záležitosti, včetně souvisejících zákonů a na financování nemovitostí. Má také značné zkušenosti s právními záležitostmi týkajícími se petrochemického a energetického průmyslu.

Alan již mnoho let radí developerům i realitním investičním fondům s projekty ve střední a východní Evropě a řídil více než stovku transakcí pro světový potravinářský řetězec v České republice. Několika významným klientům asistoval při akvizicích a prodejích velkých komerčních nemovitostí.

Alan působí v Čechách i na Slovensku. Před založením Wilsons pracoval osm let u přední mezinárodní právní kanceláře Linklaters.

Mluví česky, anglicky a francouzsky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 204
Mobil: +420 724 919 285
E-mail: alan.spanvirt@wilsonscee.com

Jan Krákora

Jan se stal Partnerem firmy v roce 2015 a sídlí v pražské kanceláři. Specializuje se na komplikované finanční a investiční transakce a je zkušeným právníkem ve všech souvisejících právních záležitostech. Jan radí bankám, institucionálním investorům, investičním fondům a dalším finančním institucím a má rozsáhlé zkušenosti s realitními projekty a korporátním financováním na straně poskytovatelů financování i dlužníků.

Financování věnuje Jan většinu svého pracovního času a jako právník se podílí na uzavírání syndikovaných úvěrů pro banky i na řízení komplikovaného přeshraničního financování portfolií.

Jan často radí klientům, kteří čelí vyšetřování kvůli kartelům (českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i Evropskou komisí), v průběhu fúzí a při antimonopolních sporech. Měl také na starosti přípravu a prezentaci „Competition Compliance Programme“ pro mnoho českých a mezinárodních klientů v České republice, včetně vedení seminářů o místním šetření soutěžních orgánů (tzv. dawn raid).

Před nástupem do Wilsons v roce 2007 pracoval Jan šest let v čelní mezinárodní právní kanceláři Linklaters.

Jan hovoří česky a anglicky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 208
Mobil: +420 724 992 837
E-mail: jan.krakora@wilsonscee.com

Martina Krákorová

Martina poskytuje svým klientům právní poradenství především při realitních transakcích, ať už se jedná o investiční prodeje nebo akvizice. Martina dále poskytuje právní rady v souvislosti s provozem kancelářských a retailových budov v České republice, zejména pokud jde o vyjednávání komerčních nájemních smluv. Martina také vedla mnoho nemovitostních a korporátních due diligence, včetně due diligence pro společnosti poskytující pojištění titulu. Martina má také rozsáhle a dlouholeté zkušenosti v právní oblasti developerských projektů, kdy klientům – developerům pomáhá se všemi právními otázkami v rámci realizace jejich záměru od akvizice pozemků, vyjednávání smluv o dílo, pomoc v povolovacích řízeních, přes vyjednávání nájemních smluv až po následný prodej úspěšně realizovaného projektu.

Martina je uznávaná především pro svoje organizační schopnosti, pečlivost, nasazení a komerční přístup k právním otázkám.

Martina mluví plynně česky a anglicky.

Do Wilsons přišla Martina v roce 2007, v okamžiku založení firmy, a partnerkou firmy se stala v roce 2018.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 209
Mobil: +420 724 919 268
E-mail: martina.krakorova@wilsonscee.com

Daniel Navrátil

Dan je partnerem advokátní kanceláře, který poskytuje právní rady především ve věcech investičního prodeje a akvizic (včetně pravidelného vedení due diligence a akvizičních týmů) a s tím souvisejících korporátních aspektů.

Dan má dále rozsáhlé zkušenosti v oblasti komerčních pronájmů a správy nemovitostí (zejména kancelářské budovy a retailové prostory), kde na soustavné bázi zastupuje řadu českých i zahraničních nemovitostních fondů a spravuje pro ně kompletní portfolia včetně pravidelných vyjednávání s klíčovými nájemci.

V poslední době Dan zajišťuje i komplexní právní poradenství v oblasti výstavby a následného pronájmu logistických parků pro významné české investory/developery. Bohaté zkušenosti má Dan i v oblasti soudních sporů zejména při zastupování v soudních sporech z nájemních smluv.

Klienti na Danovi oceňují jeho iniciativní přístup a schopnost rychle reagovat i v obtížných situacích.

Dan mluví plynně česky a anglicky.

K Wilsons se Dan připojil jako absolvent v roce 2007, kdy byla firma založena.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 219
Mobil: +420 724 968 736
E-mail: daniel.navratil@wilsonscee.com

Monika Kajanková

Monika je advokátkou v realitním oddělení Wilsons a intenzivně spolupracuje s Bryanem. Silně se angažovala v jedné z prvních transakcí zahrnujících prodej a zpětný pronájem nemovitosti podle nového občanského zákoníku, která se týkala firmy Bang & Olufsen a také se podílela na prodeji významné kancelářské budovy v centru města.

Monika také koordinuje a řídí due dilligence pro First Title a další klienty z řad investorů a má vynikající zkušenosti s korporátními akvizicemi a fúzemi.

Kromě toho se Monika zabývá průzkumem, přípravou a koncipováním podání arbitráží a je klíčovým členem několika klientských týmů, které dennodenně řeší otázky spojené s pronájmy, provozem nemovitostí a korporátními záležitostmi.

Monika mluví plynně česky, slovensky a anglicky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 223
Mobil: +420 734 574 646
E-mail: monika.kajankova@wilsonscee.com

Vladimír Zemaník

Vladimír je členem týmu pro bankovnictví, finance a M&A. Před začátkem spolupráce s Wilsons se Vladimír soustředil v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích na oblasti přeměn, prodejů a koupí společností (M&A), IT práva, práva duševního vlastnictví a finančního práva.

Vladimír se podílel na komplexních právních případech jako je např. zakládání joint-venture projektů v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu v zámoří, přeshraniční odprodej předního producenta drahých kovů ve střední a východní Evropě nebo akvizice tepelných a solárních elektráren, jakož i komerčních nemovitostí.

Před složením advokátních zkoušek Vladimír získal titul na Karlově univerzitě v Praze a dále také na Cardiff University ve Velké Británii, kde studoval především právo obchodních společností a obchodně závazkové právo.

Vladimír mluví plynule česky, slovensky a anglicky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 224
Mobil: +420 739 204 189
E-mail: vladimir.zemanik@wilsonscee.com

Mariana Machátová

Mariana je členem týmů pro bankovnictví, finance a M&A. Nastoupila do finančního týmu jako koncipientka v roce 2015 a zůstala s Wilsons i poté, co složila advokátní zkoušky v roce 2018.

Většinu svého pracovního času Mariana věnuje LMA realitnímu financování, kdy pravidelně vystupuje na straně poskytovatelů financování, významných českých bank, i dlužníků sestávajících se zejména z předních nemovitostních fondů a investorů a dále také developerů rezidenčních i administrativních projektů.

Mariana se pravidelně aktivně zapojuje do nemovitostních M&A transakcí, kde zastupuje významné české klienty. Dále se podílela na mnoha realitních a korporátních due diligence.

Před složením advokátních zkoušek získala Mariana titul na Karlově univerzitě v Praze a dále také studovala na Macquarie University v australském Sydney, kde úspěšně absolvovala kurzy se zaměřením na obchodní právo, alternativní řešení sporů a právo mezinárodního obchodu.

Mariana mluví plynule česky a anglicky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 243
Mobil: +420 777 915 341
E-mail: mariana.machatova@wilsonscee.com

Robert Daniš

Robert je u Wilsons od roku 2008 a sídlí v bratislavské kanceláři. Radil mnoha velkým mezinárodním realitním developerům, investičním fondům a globálním korporátním investorům při významných investičních projektech a financováních, komplexních M&A transakcích, i v antimonopolních a právních sporech jak na Slovensku, tak i v dalších zemích střední a východní Evropy. Má rozsáhlé zkušenosti se správou přímých zahraničních investic do regionu.

Před příchodem k Wilsons pracoval Robert na slovenském ministerstvu financí, kde vedl tým státních podpor a harmonizace legislativy v EU.  Později pracoval ve významné právní firmě Linklaters a vedl právní oddělení společnosti Trigranit, která investuje do realit v regionu střední a východní Evropy.

Robert se jako řečník pravidelně účastní mnoha nejprestižnějších realitních konferencí na Slovensku.

Mluví slovensky, anglicky, německy a francouzsky.

Kontakt:

Telefon: +421 220 510 331
Mobil: +421 905 797 489
E-mail: robert.danis@wilsonscee.com

Peter Gruca

Peter pracuje v bratislavské kanceláři Wilsons od roku 2008. Partnerem se stal v lednu 2016. V posledních letech se zabýval převážně oblastí výstavby a developmentu, včetně infrastruktury a souvisejících licenčních sporů, managementem aktiv a nemovitostí a vedením soudních sporů.

Peter bývá pravidelně členem týmů due dilligence a řeší konkrétní problémy s výstavbou a pronájmem nemovitostí a manažerskými smlouvami. Mezi klienty je populární díky svému proaktivnímu přístupu a je považován za příjemného člověka, který rychle pronikne k jádru problému a poskytne rychlou a precizní právní radu. Peter má pověst spolehlivého a bezkonkurenčně houževnatého pracanta, pomohl posílit litigační oddělení slovenské pobočky jako právní zástupce jak pronajímatelů, tak vlastníků, nájemců i developerů v realitních soudních sporech, a zastupoval také některé lokální i mezinárodní firmy v konkurzních řízeních a během reorganizací.

Svoji profesionální dráhu zahájil Peter na Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoje SR a advokátem je od roku 2011.

Hovoří plynně slovensky a anglicky.

Kontakt:

Telefon: +421 220 510 332
Mobil: +421 918 882 963
E-mail: peter.gruca@wilsonscee.com

Zuzana Búry

Zuzana je advokátkou v nemovitostním oddělení v Bratislavě. V rámci působení ve Wilsons se stala advokátkou se zaměřením na nemovitostní transakce, developerské projekty, joint ventures a retailové nájemní vztahy.

Zuzana má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporátního práva a pravidelně koordinuje a řídí nemovitostní a korporátní právní audity. Poskytuje právní poradenství globálnímu retailovému řetězci v souvislosti a akvizicemi nových projektů na Slovensku a je klíčovým členem týmů poskytujících poradenství klientům s každodenními záležitostmi z oblasti nájemních vztahů, korporátních i finančních záležitostí.

Kontakt:

Telefon: +421 220 510 335
Mobil: +421 915 727 532
E-mail: zuzana.bury@wilsonscee.com

Juraj Piatka

Juraj je členem nemovitostního týmu Wilsons. Má vynikající praktickou znalost transakční práce, zejména při prodejích a akvizicích nemovitostí, a rovněž záležitostí souvisejících s vyjednáváním nájmů pro kancelářské a retailové prostory.

V oblasti korporátního práva má Juraj zkušenosti mimo jiné s řešením právních problémů spojených s provozem významných nadnárodních společností i začínajících start-upů. Dále se zaměřuje na oblast správního řízení a soudnictví a také na poradenství v pracovněprávní oblasti.

Juraj je absolventem Karlovy univerzity v Praze a University of East Anglia ve Velké Británii. Mluví plynně česky, slovensky a anglicky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 241
Mobil: +420 777 915 986
E-mail: juraj.piatka@wilsonscee.com

Gabriel Klimenta

Gabriel poskytuje právní poradenství převážně v oblasti nemovitostí, stavebního práva, sporné agendy a ochrany osobních údajů. V minulosti poskytoval řadě našich klientů právní rady související s provozem kancelářských a retailových budov v České republice, zejména pokud jde o vyjednávání komerčních nájemních smluv, vymáhání právních nároků z nájemních vztahů, zastupování vlastníků budov před orgány veřejné moci a také v právních otázkách týkajících se technické infrastruktury budov.

Dále se Gabriel věnuje oblasti developmentu, ve které poskytuje našim klientům právní podporu při přípravě, vyjednávání a uplatňování nároků ze smluv o dílo a také související poradenství ve stavebním řízení. Mimo oblast nemovitostí se Gabriel dále zabývá také ochranou osobních údajů a směnečným právem.

Gabriel mluví plynně česky a anglicky.

Gabriel pracuje pro Wilsons od roku 2016. Od roku 2019 pak na pozici advokáta.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 246
Mobil: +420 773 378 636
E-mail: gabriel.klimenta@wilsonscee.com

 

Tereza Marcaníková

Anna Vaněčková

Anna pracuje ve Wilsons již několik let v oddělení nemovitostí. Před nástupem do Wilsons pracovala jako advokátní koncipientka pro německou advokátní kancelář a také pro jednu z největších českých advokátních kanceláří v Praze.

Anna se zaměřuje na nemovitostní a správní právo. Během své praxe získala široké zkušenosti s nemovitostními transakcemi, due diligence i nájmem komerčních prostor. Anna se dále věnuje problematice povolování staveb a správnímu řízení.

Před získáním titulu v oboru právo a právní věda na Karlově univerzitě v Praze Anna studovala na Griffith University v Austrálii.

Mluví plynně česky a anglicky.

Kontakt:

Telefon: +420 277 779 215
Mobil: +420 777 915 340
E-mail: anna.vaneckova@wilsonscee.com

Lucia Pružinská

Matouš Bém

Gabriela Škvařilová

Timotej Ďurjak

Michal Jurčo

Daniela Kotorová

Peter Káčer

Ema Kostrošová

Mária Škutová

Ozvěte se nám
Položky označené hvězdičkou jsou povinné


Rychlý kontakt

Wilsons Česká republika

The Flow Building, Václavské náměstí 47
110 00 Praha 1
Česká republika

Reception-PRG@wilsonscee.com
+420 277 779 211

Wilsons Slovensko

Eurovea Central 2
Pribinova 6
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Reception-BRA@wilsonscee.com
+421 2 2051 0233

Zobrazit na mapě

Sledujte nás také na:

© 2019 - Wilsons, všechna práva vyhrazena.

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána, budeme vás co nejdříve kontaktovat.