top of page
Screenshot 2023-04-04 at 10.44.04.png

Vladimír Zemaník

 

T: +420 277 779 224
M: +420 739 204 189
E: vladimir.zemanik@wilsonscee.com

Vladimír se jako advokát (2017) zaměřuje na bankovní a finanční právo, komplexní právní poradenství v celé oblasti obchodního práva se zaměřením na M&A transakce a právo nemovitostí, včetně správy nájemních portfolií. Před začátkem spolupráce s Wilsons se Vladimír soustředil v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích na oblasti M&A, finančního práva, IT práva a práva duševního vlastnictví.


Vladimír se specializuje zejména na akviziční a developerské financování industriálních a komerčních objektů, jakož i rezidenčních budov a nově také na akvizice a financování projektů nájemních bytů určených pro institucionální investory (Build-to-rent).
 

Ve své praxi Vladimír zastupoval klienty z řad bank, developerů a investičních fondů při financování realitních projektů v řádech desítek miliard korun.
 

V neposlední řadě Vladimír poskytuje také komplexní právní poradenství týkající se komplikovaných investičních struktur s přeshraničními prvky, crowd-fundingu, inovativního pojišťovnictví a řízení před ČNB.
 

Před složením advokátních zkoušek Vladimír získal titul na Karlově univerzitě v Praze a dále také na Cardiff University ve Velké Británii, kde studoval především právo obchodních společností a obchodně závazkové právo.


Vladimír mluví plynule česky, slovensky a anglicky.

bottom of page